Amb l’inici del mes de setembre, es reprenen les activitats i actes de la Federació i de les Associacions. 

La millora de la situació pandèmica i la vacunació generalitzada, ens animen a ser més optimistes respecte de la recuperació, tan desitjada, en la normalitat de les accions previstes. 

A la Junta celebrada el passat 1 de setembre es va informar dels assumptes més rellevants, que a continuació descrivim: 

-Fons de recuperació dirigits al llac i reglament de funcionament de la Junta Rectora.

-Acte de neteja al port de Sollana.  

-Publicació d’un article a la revista “Argo”  de la Federació.

-Converses amb el Museu Marítim de Barcelona per a l’adhesió a la candidatura de “l’art de navegar amb vela llatina” com a patrimoni immaterial de la UNESCO, a la Trobada que es va celebrar a Ametlla del Mar el passat mes de juliol.

Respecte dels actes i exhibicions programades per a aquest últim quadrimestre, informar que el pròxim 12 de setembre es manté la tradicional exhibició de “Las Cañas” organitzada per la Comunitat de Peixcadors i l’associació de “Els Peixcadors” de Catarroja.

El dia 18 finalitzen las exhibicions corresponents a la liga “Presidente de la Diputación”,que organitza tradicionalment  l’Associació de Silla

La Federació ha establert per als dies 30 d’octubre i 6 de novembre al port de Catarroja i al llac, els seus principals actes ja programes sota el lema “Cultura y Vela, 10 años de federación”.

Per últim, la Junta ha iniciat el procés de renovació que finalitzarà el pròxim mes d’octubre. El compromís de preservació i divulgació de la cultura de la vela a L’Albufera i a la resta de la Costa Mediterrània, ens motiva a continuar en la tasca que ens orienta.

Salutacions, La Junta.

Pin It on Pinterest

Share This