La Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina firma el nou Conveni de col·laboració amb la Generalitat mitjançant la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, per al foment i protecció de la Vela Llatina com a esport i tradició valenciana al Parc Natural de l’Albufera dins de l’exercici 2020.

La Vela Llatina a l’Albufera de València és hui, després de llargs anys de lenta recuperació i gràcies a l’àrdua i generosa tasca de molts/es integrants de les distintes Associacions existents, una realitat al nostre paratge albuferenc.

Aquest difícil procés de recuperació i protecció del valor tradicional representatiu d’aquesta part de la nostra cultura valenciana, ha requerit del compromís i recolzament de les Administracions Públiques Autonòmiques i Locals. La firma d’aquest Conveni i el constant recolzament rebut per part de molts dels Ajuntaments riberencs del llac, junt al treball ferm i constant de les Associacions, han dotat de naturalesa real, patent i certera al somni històric i cultural perseguit durant tant de temps a través de generacions d’albuferencs.

Al llarg de tres exercicis consecutius, la Direcció General d’Esports de València ha vingut implicant-se al procés de col·laboració amb la Vela Llatina, no sols en la seua faceta com a esport autòcton, sinó també a l’aspecte tradicional i cultural d’aquesta forma de navegació tan pròpia de nostres embarcacions autòctones en un espai tan emblemàtic per als valencians com és l’Albufera.

La firma del present Conveni s’emmarca dins d’aquest procés de col·laboració i divulgació d’esta tradició valenciana, aportant mitjans econòmics per a desenvolupar els objectius que la Federació fixa anualment i que venen expressats al text del Conveni.

Els objectius van ser establerts per la Junta abans de la crisi sanitària que el nostre món està sofrint actualment, dificultant la seua execució i veient-se així obligada a adaptar-se a les circumstàncies del moment sense renunciar a l’esperit que els animava des de l’inici.

Així doncs, s’han desenvolupat alguns dels actes programats, mentre que altres han hagut de ser suspesos. No obstant, els esforços s’han centrat en la divulgació de la Vela Llatina mitjançant publicacions, ressenyes de premsa i presència als mitjans audiovisuals. També és digne de menció l’elaboració del projecte de catalogació a futur de les embarcacions centenàries que perviuen als nostres ports i motors.

Per últim, com a President de la Federació, vull donar les gràcies a la Direcció General d’Esports, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, als òrgans depenents de la Generalitat Valenciana i a les persones (empleats/des públics/ques i representants polítics) per la seua dedicada implicació i constant compromís sense els què no haguera sigut possible avançar en el procés que la Federació va iniciar per a representar a les Associacions i preservar aquest llegat cultural.

Descarregar conveni PDF

Pin It on Pinterest

Share This