La constitució de la nova Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera

Ahir, dia 20 de juliol, va tenir lloc la constitució de la nova Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, donant així compliment a allò establert al DECRET 52/2019, de 29 de març, del Consell, modificació del Decret 71/1993, del règim jurídic del Parc Natural de l’Albufera, amb l’assistència del President de la Federació Valenciana de Vela Llatina, com a representant d’aquesta.

Durant l’acte de constitució de la nova Junta Rectora, es va recordar el passat d’aquest òrgan consultiu creat a 1993 i les dificultats que van haver de ser superades fins convertir-se en el referent que tots sentim i que aquest parc natural es mereixia com a part de la nostra cultura.

El nou President D. Carlos Sanchís, va adduir la importància de la nova governabilitat d’aquest emblemàtic espai valencià, complex per a la seua gestió, però que requereix de tots/es els/les seus/es membres per a la conservació equilibrada dels interessos que aglutina. Ens va transmetre la seua passió per aquest enclavament i el compromís per part de la Generalitat Valenciana per assolir consensos als àmbits científics, econòmics, turístics, mediambientals, cinegètics, agrícoles i culturals per al foment i preservació d’aquest emblemàtic parc natural que sofreix una gran pressió urbanística i requereix de solucions urgents.

Els nous membres, representants de les distintes entitats que formen part de dita Junta Rectora, van manifestar la necessitat d’actuacions concretes que hauran de ser executades per les distintes Administracions Públiques (Estatal, Autonòmica i Local), així com els col·lectius d’agricultors, pescadors, caçadors, Universitats valencianes, entitats mediambientals, empresaris de sector turístic i gastronòmic, i com no, la Federació de Vela Llatina emblema de la nostra cultura més ancestral, amb la omnipresent presència de les seues peculiars veles en el paisatge del nostre llac.

A la reunió es van assolir importants acords per unanimitat amb la finalitat de que aquesta Junta Rectora siga la clau per a la governabilitat d’aquest parc natural, fixant terminis per al desenvolupament d’un reglament de funcionament, la creació d’una comissió científica i la resolució de les obres necessàries per la eradicació dels abocaments que encara continuen produint-se al llac.

Des de la Federació Valenciana de Vela Llatina recolzem, i així ho seguirem fent, a aquesta nova Junta Rectora amb les nostres aportacions, la il·lusió renovada i el compromís ferm i sincer amb el propòsit de convertir-se en clau de la governabilitat de l’Albufera. El nostre llac ho precisa de la mateixa forma que tots/es els/les valencians/es necessitem la seua pervivència.

Pin It on Pinterest

Share This