Exhibicions – calendari 2019

1. Exhibicions de Vela Llatina 2019

Les exhibicions de Vela Llatina en l’Albufera tenen el seu inici entorn de les 12.00 i finalitzen entorn de les 15.00 hores, desenvolupant-se totes elles en el llac de l’Albufera conforme als recorreguts que les pròpies Associacions estableixen prèviament.

Cada Associació organitzadora fixa el lloc d’inici i el recorregut, que en alguns casos varia segons la direcció dels vents dominants.

L’Associació de Silla inicia tradicionalment les seues exhibicions en la denominada “Mata del Rei”, i el final de l’exhibició es situa en l’entrada al canal d’accés al Port de Silla. La mateixa organització d’inici i final es duu a terme per les diferents Associacions, sent tradicional que l’inici de les mateixes es produïsca en la part de la ribera de l’Albufera del municipi.

Al final de les exhibicions, es duu a terme en la seu de les Associacions un acte entre tots els participants i visitants en general, on es comenten les maniobres i les anècdotes del dia.

2. Calendari d’exhibicions

Les exhibicions programades per a l’any 2019 són organitzades per les diferents Associacions de Vela Llatina.

Cada Associació denomina cadascuna d’aquestes proves amb una referència específica de la qual podem destacar les de Falles o les de les Festes Patronals de cada municipi. La Federació organitza l’exhibició patrocinada conjuntament per la Conselleria d’Esports i per la mercantil Roquette Laisa España S.A.. Aquestes exhibicions es realitzen de forma rotativa en les seus de les Associacions de Vela Llatina.

Per a l’any 2019, la Federació ha assumit el denominat “Memorial”, que es celebrarà el pròxim 6 de juliol, en el qual es recorda a tots els membres de les Associacions que van ser part de l’inici d’aquest procés de recuperació i als quals se’ls ret homenatge.

L’Associació de Silla estableix una lliga, a la qual es denomina “Lliga del President de la Diputació”, amb una prova final on s’entreguen trofeus per cadascuna de les categories de les embarcacions.

Cal destacar que l’exhibició del dia 15 de setembre té una tradició de molts anys i es denomina col·loquialment “La prova de la canyes”, on les embarcacions han de sortejar un recorregut de canyes on s’observa la perícia dels patrons i de les embarcacions.
Per a participar en les exhibicions programades, els visitants hauran de contactar amb les diferents Associacions que posen a disposició embarcacions especials per a gaudir de les mateixes i poder participar de tota la jornada. Normalment, la jornada s’inicia entorn de les 08:00 del matí amb l’aparellament de les embarcacions i un esmorzar popular per a procedir, seguidament, a desplaçar-se fins al punt d’inici de l’exhibició.

Tot aquest procés es compartit amb els visitants que poden gaudir dels diferents aspectes dels aparells de les embarcacions i conéixer a les tripulacions.

Pin It on Pinterest

Share This