La Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina col·laborarà amb el Parc Natural i amb la resta d’organismes públics i privats en la neteja de residus a l’Albufera.

És missió de tota la ciutadania no solament col·laborar en les accions de recollida de residus i plàstics a l’Albufera, sinó també la conscienciació social que els entorns naturals han de ser cuidats i respectats per tots els que gaudim de la naturalesa. El President de la Federació s’ha compromés al fet que les embarcacions de les diferents Associacions s’unisquen a aquest esforç conjunt dirigit a conservar la nostra Albufera neta de plàstics i residus.

Pin It on Pinterest

Share This